Automation Solutions s.r.o.

Naše společnost Automation Solutions s.r.o. Vám nabízí Vám komplexní služby v oblasti automatizace:

Řízení technologických procesů

 • Analýza,
 • Vývoj SW,
 • Integrace systémů,
 • Industry 4.0

Systémy řízení výroby a spotřeby elektrické energie

 • Efektivní výroba elektrické energie (fotovoltaika, generátory, věterné elektrárny)
 • Optimalizace zásoby a její spotřeby (Baterie, teplá voda, topení, rekuperace, stínění)
 • Predikce spotřeby a výroby energie s využitím meteopředpovědi
 • Efektivní využití bateriových úložišť (baterie, elektromobil)
 • Připravenost na distribuovanou výrobu elektrické energie
 • Sofistikovaný model využití výroby solární energie:
 • Predikce výroby EE - meteopředpovědi
 • Predikce spotřeby objektu
 • Akumulace - Baterie, akumulace teplá voda, elektromobil
 • Prodej - prodej energie do sítě

Systémy pro inteligentní řízení budov

 • Projekční práce
 • Elektromontážní služby na klíč
 • Analýza a tvorba řídicích SW

Systémy preventivní údržby strojů

 • Měření vibrací za pomoci RMS snímače točivých komponent (motory, převodovky, ložiska)
 • Výpočet a monitorování Crest faktoru
 • Vyhodnocení stavu pro preventivní údržbu

Reference

 • Automatizace skladu a výroby Cormen , s.r.o. - Návrh řešení, zpracování prováděcí projektové dokumentace, realizace řídicího systému včetně elektroinstalace pro monitorování a ovládání skladu surovin a dvojce kotlů ve varně. Při realizaci bylo nutné vyřešit i propojení komunikace stávajících technologií a celků na různých řídicích systémech nebo i bez nich Dodávka je řešena na bázi systému TECOMAT, jako jeden nadřazený řídicí systém, který je softwarově propojený se systémem výroby. Cílem tohoto projektu je zefektivnit výrobu, zajistit automatické dávkování surovin se skladu do výroby, kde jsou automaticky zpracovávány ve varně dle předem zadané receptury v řídicím systému.

 • Energy Management v rezidenčních a komerčních objektech - Efektivní řízení energií z FVE v rodinných domech a komerčních budovách pro optimalizaci spotřeby, snížení nákladů, zamezení přetokům do sítě. Prioritizace spotřeby uživatelem. Standardizované řešení pro prodej a montáž běžnými elektromontážními firmami (Control4Energy) a také individuálně řešené projekty se složitějšími parametry.

 • Apartmánová vila Coral Estate , ostrov Curacao - Návrh řešení, zpracování projektové dokumentace, realizace řídicího systému v rozsahu ovládání osvětlení, řízení chlazení, přístupový systém, ovládání bazénové technologie, elektroinstalace, rozvod strukturované kabeláže, EZS, kamerový systém.

 • Liniové řízení dopravy Baku a okolí, Azerbajdžán - Telematický systém pracuje plně automaticky na základě aktuálních meteorologických a dopravních dat, které snímají vozidlové detektory v celém vybavovaném úseku dálnice. Všechna data poté zpracovávají takzvané Gantry servery, které jsou navrhnuty speciálně pro řízení dálničních informačních systémů. Gantry server pomocí vložených algoritmů vyhodnotí aktuální situaci a zobrazí optimální symboly na proměnných dopravních značkách umístěných nad jednotlivými jízdními pruhy. Další informace řidičům poskytují proměnné informační tabule umístěné na vybraných portálech. Gantry server dokáže pracovat samostatně, zároveň ale komunikuje s řídicím centrem, které ovládá celý systém automaticky. V případě mimořádných událostí může do činnosti řídicího systému manuálně zasahovat dispečer. K tomu využívá informace z vizuálního sledování provozu prostřednictvím instalovaného kamerového systému.

 • Řízení informačních dálničních portálových zobrazovačů - Naši zaměstnanci společně s firmou SWARCO Trafic Solution vytvořili informační a komunikační řízení portálových zobrazovačů pro ŘSD na dálničních úsecích D 1 a D 6 Systém je propojen se systémem NDIC.

 • Výrobní, skladovací a administrativní objekt VIPAX a.s. - Dodávka, instalace a SW nástroje pro řízení objektových technologií ve výrobním areálu společnosti Instalovaný systém na bázi Tecomat Foxtrot řídí EZS, topení, větrání, stínění, klimatizaci, vstupní systémy, ...

 • Realizace komplexní automatizace výrobní haly H GLOST s.r.o. Kuřim - Naše společnost realizovala komplexní automatizaci řízení a ovládání výrobní haly společnosti H GLOST s.r.o. Kuřim na bázi řešení Tecomat Foxtrot. Toto komplexní řešení obsahuje tyto komponenty automatizace: EZS s napojením ovládání vstupů a brány s integrací kamerového systému, ovládání a automatizace žaluzií, klimatizace, ventilace, osvětlení, závlahy, měření a ovládání elektrické energie a přívodu vody, řízení a ovládání nezávislých okruhů topení, řízení a ovládání kotelny a přípravny TUV. Jednotlivé funkcionality jsou propojeny do uceleného celku se vzájemnou interakcí, zajišťující inteligentní ovládání nemovitosti. Dalšími částmi dodávky jsou: komplexní síťová infrastruktura, kamerový systém.

 • Integrace svařovacího robotu Panasonic s upínacím přípravkem a informačním systémem VIPAX - Společnost provedla integraci svařovacího robota za pomocí sběrnice PROFIBUS a upínacího přípravku se vzduchovými ventily SMC po komunikační lince PROFIBUS. Svařovací přípravek se přizpůsobuje datům z výrobního systém na základě typu a rozměru výrobu, který se má svařovat.

Kontakt