Control4Energy - Standardizované řešení pro řízení přebytků FVE v rezidenčních a komerčních budovách a prioritizace spotřeby

Společnost Automation Solutions s.r.o. dodává na trh pod názvem Control4Energy koncové řešení – typový produkt, umožňující uživatelům efektivně a automatizovaně nakládat s energií vyrobenou domácí nebo komerční fotovoltaickou elektrárnou, nainstalovanou v objektu uživatele.

Typové řešení je postaveno na platformě průmyslového řídicího automatu Tecomat Foxtrot s mimořádně dlouhou životností a robustností, prověřenou desítkami tisíc aplikací v 70 zemích světa.

Produkt je navržen pro instalaci prostřednictvím běžných elektromontážních firem, není nutné žádné programování, pouze dojde k namontování řídicí jednotky a napájecího zdroje do domovního rozváděče a připojení zátěží (elektrických spotřebičů, které chceme ovládat – typicky bojler, el. topení, tepelné čerpadlo, ...) ke svorkám dle připojeného montážního návodu.

Při uvedení do provozu montážní firma provede s koncovým uživatelem nastavení servisní obrazovky – pojmenování okruhů a doporučeného pořadí spínání a odpínání zátěží (spotřebičů) dle praktických zkušeností a požadavků uživatele. Toto pojmenování zátěží a prioritizace (pořadí spínání a odepínání) lze následně kdykoliv uživatelsky měnit.

Zařízení pracuje automaticky tím způsobem, že zajišťuje spotřebování maxima vyrobené energie z FVE v objektu, v němž je nainstalováno, a to tím způsobem, že podle uživatelem nadefinovaného pořadí spínání a odepínání zátěží tyto zátěže spíná a odepíná, resp. moduluje tuto zátěž. Uživatel si nastaví nejen pořadí dle svých osobních priorit komfortu nebo ekonomiky, ale i limity, při jejichž dosažení se zátěže sepnou či odepnou.

Tím dochází k zamezení přetoků energie vyrobené FVE do sítě (což není ekonomicky výhodné pro majitele FVE) a maximum vyrobené energie je spotřebováno přímo v objektu.

Uživateli jsou k dispozici grafy vyrobené energie. Pro větší zákazníky provozující (nebo prodávající) velké množství FVE s tímto zařízením je možno zřídit a provozovat dispečink těchto FVE a také dodat ovládací stránky v jejich designu.

V České republice je při nasazení tohoto zařízení současně s FVE a tepelným čerpadlem zvýšena dotace na FVE a tepelné čerpadlo o dalších 40 tis. Kč. Z tohoto důvodu je toto zařízení ideální doplněk pro firmy prodávající a montující FVE a tepelná čerpadla, ale samozřejmě nejen pro ně.

Technické parametry

Ovládané hybridní střídače:

 • Xantrex
 • Victorn
 • GoodWe
 • Solax
 • SolarEdge
 • Fronius
 • Studer
 • SunWays

Elektroměry vhodné pro připojení:

 • EM380 Innepro
 • Siemens centros pac 3000-4000
 • Pulsni elektromer
 • Teco smartmeter
 • OR WE 504

Ovládané a modulované zátěže:

 • 0/1 (digitální výstup)
 • 0-10V
 • Tepelné čerpadlo Hitachi
 • Tepelné čerpadlo Acond
 • Tepelné čerpadlo Daikin
 • Tepelné čerpadlo Mitsubichi
 • Klimatizace Daikin
 • Klimatizace LG
 • Nabíjecí stanice - WallBox 0-10V
 • Nabíjecí stanice WallBox Schneider
 • Nabíjecí stanice WallBox ABB
 • Nabíjecí stanice WallBox TECO
 • Nabíjecí stanice WallBox EnSto
 • Nabíjecí stanice WallBox Zaba
 • Nabíjecí stanice WallBox AgeVolt

fveprebytky c4ecp WR_prehled Online graf